Notice: Galwyd wpdb::prepare yn anghywir. Nid yw'r ymholiad yn cynnwys y nifer cywir o ddeilyddion lle(2) ar gyfer y nifer o ymresymiadau sydd wedi eu pasio (3). Darllenwch Debugging in WordPress am fwy o wybodaeth. (Ychwanegwyd y neges hon yn fersiwn 4.8.3.) in /var/sites/d/disabilitywales.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4192
Am - Disability Wales
A A A
Cyferbynnedd uchel
English

Chwilio

To search, just start typing...

Rydym wedi dod o hyd i'r canlynol:

Chwilio

To search, just start typing...

Community login
This is a young persons forum.
Helo,
Braf eich gweld chi eto!
Helo,
Mewngofnodi isod:
Cofnodi
Croeso,
Rhowch eich manylion isod:
Mewngofnodi

Mae Galluogi Cymru yn bartneriaeth rhwng Anabledd Cymru, Canolfan Cydweithedol Cymru & Canolfan Dewis Byw’n Annibynnol. Nod y project yw datblygu pobl ifanc anabl fel arweinwyr y dyfodol.

Darparodd Galluogi Cymry Ifanc yr hyder a’r cymorth angenrheidiol ar bobl ifanc anabl i fynnu hawliau a chydraddoldeb, a chyfle i siapio dyfodol eu cenhedlaeth. Datblygwyd y wefan er mwyn cynnig adnoddau i arweinwyr ifanc pobl anabl a fforwm arlein er rhwydweithio a chynnal gweithgaredd tu hwnt i gyfnod y project.

Sefydlwyd Anabledd Cymru yn 1972 fel corff annibynnol, nid-er-elw. Rydym yn gorff aelodaeth sy’n cynrychioli grwpiau anabl a chefnogwyr ar draws y wlad.

Mae’r corff mewn sefyllfa unigryw yng Nghymru wrth hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob person anabl, dim ots pa amhariad corfforol neu synhwyraidd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd meddwl. Rydym yn deall fod llawer o bobl anabl yn meddu ar sawl hunaniaeth ac yn gallu wynebu aml-anffafriaeth.

Byddwn yn dilyn y Model Anabledd Cymdeithasol sy’n cydnabod mai ffactorau fel cynllunio gwael, gwasanaethau anhygyrch ac agweddau pobl eraill sy’n cael yr effaith fwyaf ar bobl anabl, nid amhariadau.

Cydnabyddir ein corff fel arweinydd yng Nghymru ym maes hyrwyddo dealltwriaeth, mabwysiadu a gweithredu’r Model Anabledd Cymdeithasol.

Rydym wedi darparu model ar gyfer cyrff anabledd Cymru o ran sut i drawsnewid corff traddodiadol a sefydlwyd ar gyfer pobl anabl i fod yn un a reolir gan bobl anabl.

Byddwn yn gweithio gyda phob rhan o’r llywodraeth – lleol, Cynulliad, San Steffan ac Ewrop – yn datblygu polisïau, ymgyrchu, lobio, herio…

Rheolir y corff gan ein Bwrdd Cyfarwyddwyr gwirfoddol a etholir o blith pobl anabl ar draws y wlad sy’n weithgar gyda chyrff anabledd lleol a chenedlaethol. Rhaid i bob person a enwebir ac etholir i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr fod yn berson anabl.