Notice: Galwyd wpdb::prepare yn anghywir. Nid yw'r ymholiad yn cynnwys y nifer cywir o ddeilyddion lle(2) ar gyfer y nifer o ymresymiadau sydd wedi eu pasio (3). Darllenwch Debugging in WordPress am fwy o wybodaeth. (Ychwanegwyd y neges hon yn fersiwn 4.8.3.) in /var/sites/d/disabilitywales.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4187
Adnoddau - Disability Wales
A A A
Cyferbynnedd uchel
English

Chwilio

To search, just start typing...

Rydym wedi dod o hyd i'r canlynol:

Chwilio

To search, just start typing...

Community login
This is a young persons forum.
Helo,
Braf eich gweld chi eto!
Helo,
Mewngofnodi isod:
Cofnodi
Croeso,
Rhowch eich manylion isod:
Mewngofnodi

Here you will find a range of downloads providing further information about the Enabling Wales programme, as well as practical advice and support for young disabled people in Wales!

Edrych ar ein hadnoddau

Resources can be downloaded using the links below. If you require the Welsh version of the documents, use the Cymraeg button in the accessibility panel to change language.

Pecyn Cymorth Galluogi Cymru

Mae Pecyn Cymorth Galluogi Cymru wedi ei anelu at bobl anabl a’r rheini sydd o’u cwmpas, sydd eisiau gweld pethau’n newid yn yr ardal y maent yn byw ac yn gweithio ynddi.

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol

Mae’r Fframwaith Gweithredu yn edrych ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl anabl o ran cydraddoldeb a chynhwysiant, a’r camau sydd angen eu cymryd i fynd i’r afael â hynny.

Anablu

Beth yw Anablu?

Fwy’n Annibynnol

Cyflwyniad i Fwy’n Annibynnol.

12 Colofn Byw’n Annibynnol

Beth yw oblygiadau ymarferol Byw’n Annibynnol

Canolfannau Byw’n Annibynnol

Beth yw Canolfannau Byw’n Annibynnol?

Taliadau uniongyrchol & cymorth o dan reolaeth dinasyddion

Mae taliadau uniongyrchol yn elfen bwysig o fwy’n annibynnol