Notice: Galwyd wpdb::prepare yn anghywir. Nid yw'r ymholiad yn cynnwys y nifer cywir o ddeilyddion lle(2) ar gyfer y nifer o ymresymiadau sydd wedi eu pasio (3). Darllenwch Debugging in WordPress am fwy o wybodaeth. (Ychwanegwyd y neges hon yn fersiwn 4.8.3.) in /var/sites/d/disabilitywales.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4187
Deunyddiau - Disability Wales
A A A
Cyferbynnedd uchel
English

Chwilio

To search, just start typing...

Rydym wedi dod o hyd i'r canlynol:

Chwilio

To search, just start typing...

Community login
This is a young persons forum.
Helo,
Braf eich gweld chi eto!
Helo,
Mewngofnodi isod:
Cofnodi
Croeso,
Rhowch eich manylion isod:
Mewngofnodi

Dewis o ddeunyddiau am raglen Galluogi Cymru i’w llwytho ar eich cyfrifiadur, a chyngor a chymorth ymarferol ar gyfer pobl ifanc anabl!

Adnoddau

Llwytho adnoddau wrth ddilyn y linciau isod. Fersiynau Cymraeg wrth ddewis y botwm Cymraeg ar y panel i newid yr iaith.

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol

Mae’r Fframwaith Gweithredu yn edrych ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl anabl o ran cydraddoldeb a chynhwysiant, a’r camau sydd angen eu cymryd i fynd i’r afael â hynny.

Pecyn Cymorth Galluogi Cymru

Mae Pecyn Cymorth Galluogi Cymru wedi ei anelu at bobl anabl a’r rheini sydd o’u cwmpas, sydd eisiau gweld pethau’n newid yn yr ardal y maent yn byw ac yn gweithio ynddi.

The Social Model of Disability

An introduction to the social model of disability.

Know Your Rights!

An information Resource for Disabled People and Disabled People’s Organisations

Fwy’n Annibynnol

Cyflwyniad i Fwy’n Annibynnol

Anablu

Beth yw Anablu?

12 Colofn Byw’n Annibynnol

Beth yw oblygiadau ymarferol Byw’n Annibynnol