Notice: Galwyd wpdb::prepare yn anghywir. Nid yw'r ymholiad yn cynnwys y nifer cywir o ddeilyddion lle(2) ar gyfer y nifer o ymresymiadau sydd wedi eu pasio (3). Darllenwch Debugging in WordPress am fwy o wybodaeth. (Ychwanegwyd y neges hon yn fersiwn 4.8.3.) in /var/sites/d/disabilitywales.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4187
Dathliad Galluogi Cymru - Disability Wales
A A A
Cyferbynnedd uchel
English

Chwilio

To search, just start typing...

Rydym wedi dod o hyd i'r canlynol:

Chwilio

To search, just start typing...

Community login
This is a young persons forum.
Helo,
Braf eich gweld chi eto!
Helo,
Mewngofnodi isod:
Cofnodi
Croeso,
Rhowch eich manylion isod:
Mewngofnodi

Anabledd Cymru yn dathlu llwyddiannau project Galluogi Cymru sy’n dod i ben y mis hwn ar ôl tair blynedd weithgar iawn.

Sefydlwyd y project er mwyn:

“Galluogi Cymru fel cymdeithas gan roi hawl i bobl a phlant anabl fyw’n annibynnol a bod yn aelodau llawn o’r gymuned”

Mae graddedigion y cwrs hyfforddi mewn dinasyddiaeth actif, cydraddoldeb a democratiaeth eisoes wedi mynd ymlaen i fynnu newidiadau wrth ymgyrchu ar faterion cydraddoldeb anabledd ar lefelau lleol a chenedlaethol.

Dywedodd Nathan Davies, un o’r graddedigion:

“Ddwy flynedd yn ôl, roeddwn yn wynebu penderfyniad pwysig iawn: Ai brwydro yn erbyn neu ildio i doriadau i’r budd-daliadau a chymorth rwyf angen?

I mi roedd yn glir bod rhaid brwydro am beth oedd yn gyfiawn – i mi ac eraill – ond nid oedd syniad gen i ble i ddechrau. Newidiodd rhaglen Galluogi Cymru hynny wrth ddarparu’r wybodaeth a chefnogaeth angenrheidiol i ddod yn ymgyrchydd hawliau anabledd.

Mae’r cwrs wedi newid fy mywyd er gwell wrth fy awdurdodi a dangos mai’r unig beth sydd gen i golli yw’r cadwyni sy’n fy rhwystro.”

Cyllidwyd Galluogi Cymru gan Lywodraeth Cymru, gydag Anabledd Cymru yn ei gynnal mewn partneriaeth gyda Chanolfan DEWIS Byw’n Annibynnol & Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae’r project wedi gweithio i gryfhau a sefydlu cyrff pobl anabl mewn rhannau o’r wlad ble nad yw pobl anabl yn derbyn cynrychiolaeth gymwys. Fel rhan o’r gwaith, mae cyrsiau hyfforddi wedi datblygu pobl ifanc anabl fel llysgenhadon.

Bydd dathliad heddiw hefyd yn lansio dwy ganolfan byw’n annibynnol  newydd, fel mentrau cymdeithasol (Hwb, Ceredigion ac FDF sir y Fflint), a gwefan a phecyn adnoddau Galluogi Cymru er cynnal y gwaith dros yr hir dymor.

Dywedodd Rhian Davies, prif weithredwraig Anabledd Cymru:

“Mae’r project wedi awdurdodi pobl anabl i newid eu bywydau nhw ac eraill er gwell.’

Mewn cyfnod pan mae hawliau pobl anabl yn gynyddol o dan fygythiad, rhaid i ni herio hynny yn ein cymunedau ac ar lefelau uchaf y llywodraeth.

Wrth roi mwy o wybodaeth i bobl anabl, byddwn mewn sefyllfa gryfach i frwydro anghyfartaledd ac anghyfiawnder cymdeithasol.”

Dywedodd yr ymgyrchydd ifanc Mair Elliott:

“Ers cwblhau project Galluogi Cymru, rwyf wedi cael nifer o brofiadau anhygoel. Mae’r gwaith ymgyrchu wedi profi’n fuddiol iawn ac rwyf wedi dod yn llefarydd medrus (rhywbeth byddwn wedi ystyried yn amhosibl yn y gorffennol).

Mae’r sgiliau a gwybodaeth a ddysgais ar y cwrs wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’m gwaith a hyder. Ym mis Hydref 2016 derbyniais wobr gan Lywodraeth Cymru am wneud gwahaniaeth, gan roi cyfle i mi brofi effaith fy ngwaith ar draws y wlad.”

 

 

 


Golygyddion

Ymholiadau cyfryngau:

Natasha Hirst, Swyddog Polisi a Rhaglenni

029 2088 87325

natasha.hirst@disabilitywales.org

 

Anabledd Cymru yw cymdeithas genedlaethol cyrff pobl anabl yng Nghymru sy’n hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob person anabl.

Gwybodaeth bellach am broject Galluogi Cymru

Yr Hwb – Canolfan Byw’n Annibynnol Ceredigion yn Aberaeron. Rhedir y ganolfan gan bobl anabl ar gyfer pobl anabl. Drwy gyfrwng eu profiad a gwybodaeth, byddant yn cefnogi pobl eraill ac yn cynnig atebion. Maent yn darparu gwasanaethau cyfeillgar ac annibynnol am ddim.

Cyswllt: paulclasby@btinternet.com

FDF CIL sir y Fflint. Cyswllt: manager@flintshiredisability.org