Notice: Galwyd wpdb::prepare yn anghywir. Nid yw'r ymholiad yn cynnwys y nifer cywir o ddeilyddion lle(2) ar gyfer y nifer o ymresymiadau sydd wedi eu pasio (3). Darllenwch Debugging in WordPress am fwy o wybodaeth. (Ychwanegwyd y neges hon yn fersiwn 4.8.3.) in /var/sites/d/disabilitywales.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4187
Lansio adroddiad hawliau anabledd Cymru - Disability Wales
A A A
Cyferbynnedd uchel
English

Chwilio

To search, just start typing...

Rydym wedi dod o hyd i'r canlynol:

Chwilio

To search, just start typing...

Community login
This is a young persons forum.
Helo,
Braf eich gweld chi eto!
Helo,
Mewngofnodi isod:
Cofnodi
Croeso,
Rhowch eich manylion isod:
Mewngofnodi

Ar ôl dychwelyd o Geneva, bydd Anabledd Cymru heddiw yn lansio’r adroddiad mewn cyfarfod y Gweithgor Anabledd Trawsbleidiol.

Roedd ein hadroddiad yn rhan o Adroddiad Amgen Prydain i Bwyllgor Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig. Er  sicrhau camau i ddiwallu hawliau dynol pobl anabl, dylai Llywodraeth Cymru gydlynu ymdrechion i integreiddio’r Confensiwn ar draws pob maes polisi.

Tair neges allweddol o Gymru:

  • Cryfhau Fframwaith Gweithredu Byw’n Annibynnol wrth fynnu mwy o atebolrwydd yn lleol am weithredu’r Fframwaith er hwyluso dewis a chynhwysiad gwirioneddol ym mhob maes bywyd, yn cynnwys cyflogaeth.
  • Sicrhau bydd pob project isadeiledd yn gynhwysol er creu Cymru hygyrch, o drafnidiaeth i ddarparu gwybodaeth, gwasanaethau a mynediad i’r amgylchedd adeiledig.
  • Taclo’r rhwystrau rhag cael cyfiawnder wrth wella gwasanaethau cynghori, eirioli a chyfreithiol arbenigol