Notice: Galwyd wpdb::prepare yn anghywir. Nid yw'r ymholiad yn cynnwys y nifer cywir o ddeilyddion lle(2) ar gyfer y nifer o ymresymiadau sydd wedi eu pasio (3). Darllenwch Debugging in WordPress am fwy o wybodaeth. (Ychwanegwyd y neges hon yn fersiwn 4.8.3.) in /var/sites/d/disabilitywales.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4187
Mair's Story - Disability Wales
A A A
Cyferbynnedd uchel
English

Chwilio

To search, just start typing...

Rydym wedi dod o hyd i'r canlynol:

Chwilio

To search, just start typing...

Community login
This is a young persons forum.
Helo,
Braf eich gweld chi eto!
Helo,
Mewngofnodi isod:
Cofnodi
Croeso,
Rhowch eich manylion isod:
Mewngofnodi

Ers cwblhau project Galluogi Cymru Ifanc, rwyf wedi cael nifer o brofiadau anhygoel. Profodd y gwaith ymgyrchu’n ddefnyddiol iawn ac rwyf wedi dod yn llefarydd cymwys (rhywbeth newydd iawn i mi!) gyda’r sgiliau a gwybodaeth a ddysgais ar gwrs Galluogi Cymru wedi gwella fy hyder a gwaith. Ym mis Hydref 2016 derbyniais wobr Llywodraeth Cymru am wneud gwahaniaeth, a helpodd i ddangos effaith fy ngwaith yng Nghymru.

Mae ymgyrchu’n galw am weithio gyda gwahanol gyrff er mwyn bod yn effeithiol a chael canlyniadau positif. Rwyf wedi cael sawl cyfweliad gyda’r cyfryngau, ysgrifennu erthygl am fyw gyda syndrom Asperger ar gyfer gwefan ‘Buzzfeed’ (BuzzfeedUK – 9 things people don’t tell you about living with Asperger’s) ac rwyf wedi annerch nifer o gynadleddau, yn cynnwys cynhadledd flynyddol Cerebra yn y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol (fideo Mair Elliott, tudalen Youtube Cerebra), cynhadledd flynyddol Cydweithio er lles Plant & Pobl Ifanc Llywodraeth Cymru ac fe siaradais mewn derbyniad yn Nhŷ’r Arglwyddi yn ddiweddar. Yn ogystal siaradais mewn cynhadledd flynyddol Conffederasiwn NHS Cymru a byddaf yn annerch cynhadledd ALN Cymru cyn bo hir.

Rwyf hefyd yn hyrwyddwr ymchwil ar gyfer canolfan iechyd meddwl Prifysgol Caerdydd, sy’n galw am hyrwyddo ymchwil y ganolfan a chymell pobl i wirfoddoli i fod yn rhan o’r ymchwil. Ar ben hynny rwy’n ymddiriedolwr hafal, elusen iechyd meddwl mwyaf Cymru. Elusen sy’n darparu gofal ar gyfer pobl sy’n aml yn cael eu hesgeuluso; pobl yn dioddef o salwch meddwl difrifol. Mae gallu helpu wrth gydweithio â’r bwrdd ymddiriedolwyr yn bwysig iawn i mi.

Rwyf wedi llunio adroddiad ar y cyd MakingSense ar iechyd meddwl plant a phobl anabl yng Nghymru (Hafal and young people, gwefan Hafal). Mae’r adroddiad wedi derbyn croeso cyffredinol, yn cynnwys gan Lywodraeth Cymru. Rwyf hefyd yn aelod o grŵp cyfeirio arbenigol Cydweithio er lles Plant & Pobl Ifanc, menter gan y llywodraeth i wella gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Ar lefel bersonol, teithiais ar hyd a lled Canada am chwe wythnos dros yr haf ac eleni byddaf yn dilyn cwrs coleg mewn niwrowyddoniaeth. Rwy’n edrych ymlaen at wneud mwy o waith ymgyrchu yn y dyfodol er mwyn helpu i awdurdodi pobl eraill, dim ots os yn anabl ai peidio, wrth eu helpu i fynnu eu hawliau.